رادیو تیام 💚🤍❤️ بادکتر میثم شکرایی

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2021-09-11 15:00
    60:00
audio
59:32 Min.
رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با سروش بختیارنیا
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با خانم پروا
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ آرمیتا نجفی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا احمدی

📻رادیو تیام 💚🤍❤️

للفرکانس ۹۴.۰ پخش زنده همزمان از کلاب هاوس تیام

شنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ 

همراه با استاد وطن و مهمان برنامه جناب دکتر میثم شکرایی. برنامه این شنبه ی ما حول محور 

“ بنیان درست رابطه ی عاطفی “ گذشت. 

—————————————-

☕️

تو که باشی

هیچ چیز مهم نیست

قهوه نصفه بماند 

ساعت و ثانیه ها گم شوند

چای سرد شود

اصلا مهم نیست 

نان کهنه

چای سرد

میز نامرتب

تو باش

گور بابای همه ی قهوه های نصفه نیمه ی سرد شده ی جهان!

سحر☕️

#saharhashemi72 

#tvtiam #tvtiam_wien 

#کاتبه_ی_دربار_همایونی_سحر

Schreibe einen Kommentar