Spletne fletne I Online Flutes

Podcast
AGORA Divan
  • Spletne fletne_9092021
    19:37
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

V mariborskem zavodu Mars, ki se med drugim ukvarja z neformalnim izobraževanjem v kulturi, v tekočem šolskem letu pripravljajo spletni kreativen jezikovni program. Delavnice „Spletne fletne“ so namenjene družinam izven Slovenije, ki želijo spoznavati slovensko kulturno dediščino skozi ustvarjanje hkrati pa krepiti znanje slovenskega jezika. Jasmina Godec je o podrobnostih delavnic pred mikrofon povabila direktorico zavoda Hano Repše in profesorico angleškega jezika Špelo Logar.

Im laufenden Schuljahr bietet das Mars-Institut in Marburg I Maribor, das sich unter anderem mit non-formaler Bildung in der Kultur beschäftigt, ein Online-Kreativ-Sprachprogramm an. Die Workshops „Online Flutes“ richten sich an Familien außerhalb Sloweniens, die das slowenische Kulturerbe auf kreative Weise kennenlernen und gleichzeitig ihre Kenntnisse der slowenischen Sprache vertiefen oder auffrischen möchten. Jasmina Godec lud den Institutsleiter Hana Repše und die Englischlehrerin Špela Logar vors Mikrofon, um über die Details zu sprechen.

Leave a Comment