Anpassung und Widerstand – Klaus Ottomeyer

Podcast
AGORA Obzorja
  • Anpassung und Widerstand za CBA - Bojana
    15:25
audio
23:04 Min.
Ivan Sivec, rekorder med slovenskimi pisatelji
audio
29:59 Min.
100 let spomeniškega varstva
audio
17:49 Min.
Dediščina preteklosti je dota prihodnosti
audio
20:35 Min.
Teater Rampa: Viktor Halbnarr I Viktor polnori
audio
22:46 Min.
Povabilo na 25 let radia AGORA
audio
19:19 Min.
Vsaka stvar potrebuje svoj čas
audio
22:45 Min.
KAZ im August
audio
09:53 Min.
Eva Petrič predstavlja novo knjigo
audio
21:38 Min.
Košarkarski kamp KOŠ
audio
18:33 Min.
KAKO JE ŽIGA X GOMBAČ POSTAL PISATELJ?

V Muzeju Wernerja Berga v Pliberku I Bleiburg so gostili univerzitetnega profesorja na univerzi v Celovcu, predsednika oddelka za socialno psihologijo, etnopsihoanalizo in psihotraumatologijo Klaus-a Ottomeyerja. Na tamkajšnjem vrtu skulptur je predaval na temo prilagoditev in upora v zgodovini družbe oz. „Anpassung und Widerstand – Lebensgeschichte und Gesellschaftsgeschichte“. Z preučevanjem biografij se je osredotočil na izkušnje in travme Korošcev v zadnjih 100 letih in ob enem povabil k branju nove knjige na to temo: »Das Gestern im Heute begreifen« – Traumaweitergabe in verfolgten slowenischen Familien, Koroške avtorice Gitke Opetnik.

Im Werner Berg Museum in Bleiburg I Pliberk war Klaus Ottomeyer, Universitätsprofessor an der Universität Klagenfurt und Präsident des Lehrstuhls für Sozialpsychologie, Ethnopsychoanalyse und Psychotraumatologie zu Gast. Im dortigen Skulpturengarten hielt er Vorträge zum Thema Anpassung und Widerstand in der Gesellschaftsgeschichte bzw. „Anpassung und Resignation – Lebensgeschichten und Gesellschaftsgeschichten“. Durch das Studium von Biografien widmete er sich den Erfahrungen und Traumata der Kärntner in den letzten 100 Jahren und lud sie gleichzeitig ein, ein neues Buch zum Thema zu lesen: „Das Gestern im Heute begreifen“ – Traumaweitergabe in verfolgten slowenischen Familien, von der Kärntner Autorin Gitka Opetnik.

Schreibe einen Kommentar