رادیو تیام؛ دکتر محمد علی بهمنی قاجار

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2021-07-24 15:00
    60:00
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با سروش بختیارنیا
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با خانم پروا
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ آرمیتا نجفی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا احمدی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام 💚🤍❤️ بادکتر میثم شکرایی

شنبه ۲۴ ژولای ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اتریش و ۱۷:۳۰ به وقت تهران
پخش زنده رادیویی و هم زمان از کلاب هاوس

گفتگو با دکتر محمد علی بهمنی قاجار تاریخ پژوه و وکیل دادگستری

موضوع:سیاست خارجی ایران در عصر میرزا حسین خان سپهسالار

 

الهی اون روز باشی و ببینی که این خیابونا پر شده از چراغ های رنگی و خنده های من وتو…

الهی اون روز باشی و ببینی نوازش باد بهاری در تار به تار موهای دختران طناز …و معرفت در قلب پسران با مرام… ایران…

الهی اون روز باشی و ببینی عشق جای نفرت رو در دل ما گرفته…

الهی که اون روز باشی و بینی که کارون پر آب تر از همیشه، زاینده رود همچنان در حال زایش،
کوهرنگ و زاگرس و البرز پر از برف زمستانی در تابستان، اصفهان زیبا همچنان نصف جهان،
لاله های واژگون چهارمحال سرزنده و سرحال،
دریاچه ارومیه پر از کشتی توریستی،
بازارهای کیش و قشم مملو از مهمان و مسافر و
جای جای پایتخت پر از نوای عشق و موسیقی و پایکوبی و دختران و پسرانی بدور از هر غم و غصه با هم در نهایت همدلی پای می کوبند بر این کابوس وحشت!

اون روزی که همه شادن و میخندن و میگن دیدی؟
بالاخره تمام شد این کابوس دیگه تو خاک خودمون غریب نبستیم……

آخه ما که ملت عشق بودیم ❤️ جای ما وسط این همه غم نبود ….
الهی که باشی و ببینی ….

Schreibe einen Kommentar