Endlich Schutz für Frauen I Zaščitimo ženske

Sendereihe
AGORA Divan
  • Endlich Schutz für Frauen
    18:08
audio
Vražje ženske Radgone I Teuflische Weiber
audio
Zveza slovenskih žena in 8.marec
audio
IKEMBA - opolnomočanje migrantk I die MigrantInnen empowern
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria

Anhaltende Gewalt verzeichnet man am häufigsten zu Hause. 95% der Männer sind gewalttätig gegenüber Frauen und die meiste Gewalt gegen Frauen wird von Männern verursacht, die die Frauen gut kennen. Sie sind Familienmitglieder, Mitarbeiter, Verwandte, Freunde. Gewalt bleibt in privaten Beziehungen am längsten verborgen, da es dem Opfer aufgrund enger persönlicher Beziehungen zum Täter schwerfällt, die gewalttätige Beziehung zu verlassen. Und nicht nur Gewalt, sondern auch die Zahl der Morde an Frauen nimmt weltweit, sowie in unserem Land, zu.

Dom je najpogostejše prizorišče dolgotrajnega nasilja. Kar v 95% so moški nasilni do žensk in večino nasilja nad ženskami povzročijo moški, ki jih ženske dobro poznajo. Gre za družinske člane, sodelavce, sorodnike, prijatelje. Nasilje ostane najdlje skrito v zasebnih odnosih, saj se žrtev zaradi tesnih osebnih vezi s povzročiteljem težko odloči, da bo nasilni odnos zapustila. In ne samo nasilje tudi število umorov nad ženskami se stopnjuje tako po svetu, kakor tudi pri nas.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Foto: Max Kleinen

Schreibe einen Kommentar