Verfehlte Klimaziele – Greenpeace

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • Verfehlte Klimaziele - Greenpeace
    27:26
audio
Die erste Ausgabe 2021 I Nova številka
audio
Odličja JSKD tudi na Koroško I Kärntner Ehepaar ausgezeichnet
audio
Willkommenskultur und Stacheldraht I Kultura dobrodošlice in bodeča žica
audio
30 Jahre Initiative Minderheiten I 30 let Iniciative manjšin
audio
Janko Messner v središču slovenskega kulturnega praznika
audio
Prijave na festival Europa Cantat 2021 odprte do 15. februarja
audio
Izid črne knjige o nezakonitih vračanjih na mejah EU
audio
Doppelleben I Dvojno življenje
audio
Nasilna izselitev ljubljanskega Roga

Pred nedavnim je izšlo poročilo o klimatskih ciljih, ki so si jih zastavile države članice Evropske Unije. Tam piše, da je Avstrija, že tretjič zapored, zgrešila zastavljeni cilj, namreč zmanjšati izpustne pline. EU je nameravala znižati izpustne pline za 20%, kar ji je s 23% tudi uspelo. Vendar Avstrija ni med uspešnimi državami. V ta namen smo se preko telefona povezali s strokovnjakom na področju klimatskih sprememb organizacije Greenpeace, Adamom Pawloffom.

Österreich hat die EU-Klimaziele klar verfehlt. Dies geht aus dem Bericht der EU-Umweltagentur hervor und bedeutet nichts Gutes für Österreich. Während die Union als gesamtes ihre Klimaziele erreicht hat mussten andere Staaten das Defizit Österreichs wettmachen. Aus diesem Grund sprachen wir über das Telefon mit dem Klimaexperten Adam Pawloff von Greenpeace.

Oblikovanje I Gestaltung: Dorian Krištof

Schreibe einen Kommentar