Blanka Kefer – slovenska fotografinja v Avstriji I Vielseitige Fotografin

Sendereihe
AGORA Divan
  • Blanka Kefer za Bojano
    29:43
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Blanka Kefer je slovenska fotografinja, ki živi in deluje na Dunaju. Po šestih letih fotografiranja hrane je vzljubila barvno fotografijo, sicer pa ponosno pove, da je odprta za različne projekte in trende, ne le v fotografiji. Hvaležnost do življenja širi s fotografijo, blogom in plesom. Ukvarja se s terapevtskim plesom imenovanim Šamanik trance dance, sledi zavestni duhovni poti in na različne načine občuduje naravo. Zasluge za sprejemanje okolja in povezanosti z naravo pripisuje odraščanju v taborništvu, kjer je okrepila svoje veščine in razvijala radovednost do raziskovanja. Blanka Kefer ne tarna, minulo leto beleži kot »produktivno-plodno leto, polno idej«, ki jih namerava v letošnjem letu uresničiti.

Blanka Kefer ist eine slowenische Fotografin, die in Wien lebt und arbeitet. Nach sechs Jahren Food-Fotografie hat sie sich in die Farbfotografie verliebt. Sie meint aber, generell für eine Vielzahl von Projekten und kreative Trends offen zu sein, nicht nur für die Fotografie. Durch Fotografieren, Bloggen und Tanzen erfährt sie Dankbarkeit für das Leben. Sie praktiziert einen therapeutischen Tanz namens „schamanischer Trance-Tanz“, dieser folgt einem spirituellen Weg und würdigt die Natur. Ihre Naturverbundenheit schreibt Blanka ihrem naturnahen Aufwachsen zu, wo sie ihre Fähigkeiten stärkte und ihre große Neugier entwickelte. Blanka Kefer verzeichnet das letzte Jahr als ein produktives und fruchtbares Jahr voller Ideen, letztere will  sie in diesem Jahr verwirklichen.

Schreibe einen Kommentar