Veselje do življenja I Freude am Leben

Sendereihe
AGORA Divan
  • Veselje do življenja I Freude am Leben
    37:21
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Doktorica filozofskih znanosti in upokojena predavateljica na Oddelku za filozofijo Univerze v Mariboru, Marija Švajncer, je v knjigi, ki je pri izšla že pred  pandemijo, raziskovala vprašanje veselja do življenja. Knjigo je naslovila z Veselje do življenja ali filozofija radoživosti – o tem, kaj je skozi filozofsko prizmo mogoče povedati o tej temi, kako so se z njo srečevali različni filozofi in ali je v času pandemije veselje do življenja bolj ali manj izmuzljivo, je z Marijo Švajncer govorila Nika Škof.

Marija Švajncer, Doktorin der Philosophie und emeritierte Professorin an der Universität Marburg, hat in ihrem Buch, das bereits vor der Pandemie erschien, über die Freude am Leben nachgedacht. Das Buch trägt den Titel „Freude am Leben oder Philosophie der Lebenslustigkeit“. Sie schreibt über die Fragen, die sich ein Philosoph stellt, über die Theorien verschiedenster Philosophen quer durch die Geschichte sowie darüber, ob die Pandemie die Freude am Leben leichter oder schwieriger macht.

Schreibe einen Kommentar