رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2021-01-09 15:00
    59:59
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus
audio
رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده

رادیو تیام
شنبه: 9.01.2021
نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
ساعت پخش زنده: 16-15
فرکانس: 94،0 Orange
مهمان : آقای محمود آقا بیگلو
آقای بابک قربانی
موضوع: استعداد یابی، فساد و تبعیض در فدراسیونهای ورزشی ایران
با ما باشید 👍
#tvtiam

Schreibe einen Kommentar