شرایط کار در زمان کرونا

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Work Farsi
    05:18
audio
سفر زیر چطر کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
در رابطه به بازار کار
audio
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

کار کوتاه مدت در زمان کرونا چیست، چرا وظیفه کوتاه مدت، روزهای تعطیل و اضافه کاری را در جریان وظیفه کوتاه مدت چگونه میتوان اخذ کرد، آیا امکان دارد فردی در جریان کار کوتاه مدت کرونا از وظیفه اش برکنار کردد، کارمندانی که حامله هستند از چه حقوقی برخوردار هستند، افرادی که شغل ازاد دارند در زمان کرونا از چه کمک های برخوردار اند، هنرمندان از کجا می توانند درخواست کمک کنند

 همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

برنامه آگهی کرونا – ویانا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

منابع انترنتی

Links and Infos

Information for leave for pregnant women Ÿ

www.arbeitsinspektion.gv.at

WKO Chamber of Commerce Austria

https://www.wko.at/service/netzwerke/epu-corona-faq.html

Creative Commerce Ÿ

https://www.kreativwirtschaft.at/covid-19/

IG Kutlur Information for the Creative Sector

https://www.igkultur.at/

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ-Neustartbonus.html

https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Personengruppen/Werdende_und_stillende_Muetter/Freistellung.html

https://www.ams.at/arbeitsuchende/karenz-und-wiedereinstieg/so-unterstuetzen-wir-ihren-wiedereinstieg/kombilohn-beihilfe

https://www.arbeiterkammer.at/beratung/arbeitundrecht/corona/index.html

 

 

Schreibe einen Kommentar