AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu – Dr. Marjan Linasi

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_ 100 let koroskega plebiscita_ Dok. film o plebiscitu - M. Linasi
    25:45
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu je ob 100 letnici koroškega plebiscita izdal dokumentarni film in brošuro »Koroški plebiscit«. Brošuro, ki predstavlja Jugovzhodno Koroško v prevratnem času 1918-1920 in 32 minutni dokumentarno-izobraževalni film z naslovom »Na prevratu« so včeraj (9.10.) premierno predstavili v slovenskem parlamentu. Film je pripravil dr.Marjan Linasi se z zgodovino ob avstrijsko slovenski meji ukvarja že več kot 30 let. Ob obletnici koroškega plebiscita je pripravil brošuro in kratek dokumentarno-izobraževalni film v katerem predstavlja burno dogajanje v času od razpada avstro-ogrske monarhije leta 1918 do plebiscita 10. oktobra 1920.  Osredotoča se na t.i. četverokot med Velikovcem, Črno na Koroškem, Slovenj Gradcem in Radljami ob Dravi, s težiščem na Mežiški dolini z območjem Dravograda.

Anlässlich des 100. Jahrestages der Volksabstimmung in Kärnten veröffentlichte das Kärntner Landesmuseum in Slowenisch Gradec einen Dokumentarfilm und eine Broschüre mit dem Titel „Die Volksabstimmung in Kärnten“. Die  Broschüre über Südostkärnten während des Staatsstreichs von 1918-1920 und ein 32-minütiger Dokumentarfilm mit dem Titel „Über den Staatsstreich“ wurden am 9. Oktober im slowenischen Parlament uraufgeführt. Der Film wurde von Dr. Marjan Linasi vorbereitet und beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Geschichte entlang der österreichisch-slowenischen Grenze.

Schreibe einen Kommentar