• Kršenje temeljnih pravic na južni slovenski meji
    29:28
  • MP3, 192 kbps
  • 40.47 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Upravno sodišče Republike Slovenije je pred kratkim v primeru kamerunskega tožnika presodilo, da izganjanje migrantov s strani slovenske policije na Hrvaško predstavlja sistematično kršitev človekovih pravic. Že vsaj dve leti na odgovornost Slovenije pri verižnih vračanjih opozarjajo tudi druge civilnodružbene iniciative, nevladne organizacije in novinarske preiskave, v zadnjem letu pa tudi poročila mednarodnih organizacij, med njimi Svet Evrope, UNHCR, ECRE in AIDA. Nedavna sodba upravnega sodišča potrjuje nezakonitost postopkov vračanja: v zadnjih dveh letih in pol je Slovenija na Hrvaško vrnila 19.000 oseb po skrajšanem postopku in brez preverjanja, če jim na Hrvaškem grozi nečloveško ravnanje.

Das Verwaltungsgericht der Republik Slowenien hat vor kurzem im Fall eines Klägers aus Kamerun geurteilt, dass die Vertreibung der Migranten nach Kroatien seitens der slowenischen Polizei einen systematischen Verstoß gegen die Menschenrechte darstellt. In den letzten zweieinhalb Jahren hat Slowenien 19.000 Personen durch ein abgekürztes Verfahren sowie ohne zu überprüfen, ob jenen in Kroatien unmenschliche Behandlung droht, in ebendieses Land ausgewiesen.

Diese Sendereihe im OnDemand Player durchhören
Produziert am:
12. August 2020
Veröffentlicht am:
12. August 2020
Ausgestrahlt am:
12. August 2020, 10:00
Thema:
Politik MigrantInnen
Sprachen:
Zum Userprofil
radio AGORA 105,5
Für E-Mail Adresse klicken
9020 klagenfurt