Georg und Ingeborg

Podcast
AGORA Divan
  • Georg und Ingeborg
    20:13
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma

Mag. Georg Reitz über seine Diplomarbeit mit dem Titel „Ingeborg Bachmanns Erzählung “Ihr glücklichen Augen” und ihre filmische Adaption durch Margareta Heinrich“.

Georg Reitz si je za svojo diplomsko nalogo izbral zelo zanimivo temo, ki še nikjer ni bila tako podrobno analizirana. Kot zanimivost še dejstvo, da omenjena diplomska naloga obsega kar zajetnih 250 strani.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Leave a Comment