رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2020-06-27 15:00
    59:59
audio
رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus
audio
رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده

ادیو فانوس تیام

شنبه 27.06.2020 – ساعت 15-16- فرکانس 94.0

موضوع این برنامه: آنفولانزای اسپانیایی سال 1918-1920

با سحر و رضا

„نه کلاغ ِ پرسه های این حوالی ام
نه شب پره ای اویخته از سقف
مرا خوب تصور کن
جغدی هستم با چشم های نگران
و میزی به شکل تنهایی
و خرابه هایی که روی سرم اوار
شده اند
و من هی با خودم واگویه می کنم
نکند تو صدای بال زدن جغدی خسته
را به سمت آغوش گرمت نشنیده باشی.“

سراینده: دکتر یاشار صلاحی

 

 

Schreibe einen Kommentar