در رابطه به بازار کار

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Arbeitsrecht und Gesundheit
    05:40
audio
شرایط کار در زمان کرونا
audio
سفر زیر چطر کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

 کدام موسسات هنوز هم باز نیستند، چه قوانینی بدلیل وضعیت صحی مهم پنداشته میشوند، چه زمانی وضعیت به حالت عادی اش بر خواهد گشت، در صورت عدم پیروی از قواننین تعیین شده از سوی حکومت، چه مجازاتی را باید انتظار داشت، ایا کارگران بنا به ترس، اجازه خودسرانه عقب نشینی از وظیفه را دارند، کدام گروه از کارمندان، در گروه اسیب پذیران اند و واجد شرایط برای مرخصی نیستند، چه کسی شرایط مرخصی با معاش را دارد و اگر فردی در جریان کار مریض شود، چه باید کرد

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

برنامه آگهی کرونا – ویانا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Leave a Comment