Gibanje za boljše življenje I Bewegung für ein besseres Leben

Podcast
AGORA Divan
  • 200529_1604.mp3
    15:29
audio
Vse o novi oddaji I Alles zum neuen Sendeformat
audio
Kako je bilo, ko še ni bilo štedilnikov?
audio
Wanderdorf Soboth - Hühnerkogel I Košenjak
audio
Kinder- und Jugend-Sommer Eibiswald I Ivnik
audio
Fördern und vernetzen I Podpirati in mrežiti
audio
Grenztisch
audio
Zaščitimo pitno vodo I Trinkwasser schützen
audio
“Dezinstitucionalizacija ni kaprica ampak obveza” I "Deinstitutionalisierung ist keine Laune, sondern Verpflichtung"
audio
eTwinning - Pomlad je prišla I Der Frühling ist da!
audio
“SPOTlight - Menschen sichtbar machen“

Zdravstveni vzgojni centri po Sloveniji z projekti  pomagajo ljudem pri težavah povezanih z njihovim zdravjem. V VGC Radlje ob Dravi potekajo brezplačne zdravstveno vzgojne delavnice, ki uporabnikom pomagajo k boljšemu življenju.  Fizioterapevt Anže Kolar vodi delavnico GIBAJ SE kjer s predavanji in fizično vadbo uči udelžence o pomenu gibanja, ter jim pomaga gibanje vključiti v njihov vsakdanjik.

Gesundheitserziehungszentren in ganz Slowenien bieten Projekte an, um Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu helfen. In VGC Radlje ob Dravi finden kostenlose Workshops zur Gesundheitserziehung statt, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der Physiotherapeut Anžet Kolar, der einen Gibaj.se-Workshop leitet, unterrichtet die Teilnehmer_innen mittels Vorträgen und körperlichen Übungen über die Bedeutung von Bewegung und hilft ihnen, Bewegung in ihr tägliches Leben zu integrieren.

Leave a Comment