Zeitzeugin I Priča časa Helga Pollak-Kinsky

Podcast
AGORA Obzorja
  • Helga
    33:20
audio
Lesung mit Musik I Branje z glasbo
audio
Premiera I Premiere: Ingeborg-Bachmann-Kuppel
audio
New Adits
audio
Pelzverkehr bewegt
audio
Ritterliche Eröffnung I Viteško odprtje
audio
Ein Leben für die Sprachen
audio
Live zu Gast I V živo Dees
audio
Ingeborg-Bachmann-Kuppel
audio
Musik verbindet I Glasba povezuje
audio
Menschenrechte respektieren I Spoštovanje človekovih pravic

Die Zeitzeugin Helga Pollak-Kinsky feiert heute ihren 90. Geburtstag. Helga überlebte drei Vernichtungslager,  darunter Theresienstadt und Auschwitz. Ihre Geschichte wurde bereits in mehreren Büchern veröffentlicht. Wir werden mit Helga und den Menschen aus ihrem bewegten Leben sprechen.

Priča časa Helga Pollak-Kinsky praznuje danes 90. rojstni dan. Helga je preživela tri koncentracijska taborišča, med njimi tudi Terezin in Auschwitz. Njena življenska zgodba je opisana v različnih knjigah. Pogovarjali se bomo s Helgo ter z ljudmi, ki so del njenega dolgega in razgibanega življenja.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Leave a Comment