روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Farsi
    05:31
audio
شرایط کار در زمان کرونا
audio
سفر زیر چطر کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
در رابطه به بازار کار
audio
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

 آیا کودکستان ها، مکاتب و دانشگاه ها دوباره باز اند، آیا میتوانند اطفال تا ختم این سمستر در خانه بماند، پروسه فعلی تدریس در مکاتب چگونه است؟ شرایط فعلی در رابطه به ظایف خانگی اطفال دانش آموز، آیا مکاتب در تابستان باز اند – در صورت خشونت، سوءاستفاده و تجاوز جنسی به زنان و کودکان چه اتفاقی می افتد

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

برنامه آگهی کرونا – ویانا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Leave a Comment