Moč besede I Die Kraft des Wortes

Podcast
AGORA Divan
  • bodrilnem misli za jasmino od sare
    13:22
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
Devet pesniških glasov s plakatov bodri Mariborčane I Neun poetische Stimmen jubeln den Menschen in Maribor zu

V minulih dneh so Maribor preplavili napisi z mislimi mariborskih pesnikov in ustvarjalcev, ki bodrijo. Gre za projekt Mestne občine Maribor z naslovom Moč besede. Z njimi želijo dvigati moralo in pogum someščanov v teh – za marsikoga – težkih in negotovih časih.

In den letzten Tagen wurde Maribor mit Plakaten überschwemmt, die Gedanken von Dichter_innen und Künstler_innen aus Maribor enthalten, und: sie jubeln! Es ist ein Projekt der Gemeinde Maribor mit dem Titel “Die Kraft des Wortes”. Damit soll die Moral und die Zuversicht der Bürger_innen in diesen – für viele – schwierigen und unsicheren Zeiten gefördert und unterstützt werden.

Leave a Comment