Mednarodni muzejski dan v Muzeju Radlje I Internationale Museumstag in Museum Radlje

Podcast
AGORA Divan
  • 200522_1593.mp3
    12:53
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Preverili smo kako so Mednarodni muzejski dan proslavili v Muzeju Radlje. Omenjen muzej spada pod slovenski Koroški pokrajinski muzej, ki zaobjema obmejno območje od Ožbalta do Črne na Koroškem. Zaradi obmejne lege Muzej Radlje tako kot muzej Remšnik občasno sodelujeta tudi z avstrijskimi sosedi.

Heute erfahren wir, wie der Internationale Museumstag im Museum in Radlje gefeiert wurde. Das Museum gehört zum Koroški muzej in Slovenj Gradec, und befasst sich mit dem Grenzgebiet von Ožbalt bis nach Črna na Koroškem. Aufgrund seiner Grenzlage arbeitet das Museum gelegentlich – ebenso wie das Remšnik Museum – mit seinen österreichischen Nachbarn zusammen.

Leave a Comment