V pogovoru z Ano Cepec, vodjo družbenih omrežij I Im Gespräch mit Ana Cepec, Leiterin sozialer Netzwerke

Sendereihe
Digitalna džungla I Der digitale Dschungel
  • V pogovoru z Ano Cepec
    29:50
audio
Razprava o družbenih omrežjih I Diskussion über soziale Netzwerke
audio
Narigona und Urška über soziale Medien I Narigona in Urška o družbenih omrežjih

Narigona in Urška bosta v današnji oddaji ponovno razpravljali o družbenih omrežjih, a se jima bo tokrat v oddaji pridružila Ana Cepec, ki se že nekaj let profesionalno ukvarja z vodenjem Instagram profilov za posameznike, podjetja in medije, med drugim tudi za Cosmopolitan Slovenija. Ana je v svojem delu zelo uspešna, in je leta 2018 v imenu svojega naročnika Cockta prejela tudi nagrado Najboljše komuniciranje na družbenih medijih. Ker so družbena omrežja njen drugi dom, nam bo zaupala kako jih doživlja ona, ki je kot ustvarjalka vsebin, v tem virtualnem svetu v drugačni vlogi kot mi, uporabniki teh platform.

Narigona und Urška werden in der heutigen Sendung wieder über soziale Netzwerke diskutieren, doch dieses Mal mit Ana Cepec, die schon seit einigen Jahren professionell Instagram-Profile für Individuuen, Unternehmen und Medien leitet, unter anderem auch für Cosmopolitan Slowenien. Ana ist bei ihrer Arbeit sehr erfolgreich: 2018 hat sie im Namen ihres Arbeitgebers Cockta den Preis für die beste Kommunikation auf sozialen Netzwerken bekommen, welcher von Poslovni mediji überreicht wird. Weil soziale Medien ihr zweiter Zuhause sind, wird sie uns anvertrauen, wie sie die sozialen Medien erlebt, da sie als Erstellerin von Inhalten in dieser virtuellen Welt eine andere Rolle hat als wir, die Nutzer, dieser Platformen.

Schreibe einen Kommentar