آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش

Sendereihe
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Multilingua Radio Show Deutsch Englisch Arabisch Farsi Somali
    06:00
audio
شرایط کار در زمان کرونا
audio
سفر زیر چطر کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
در رابطه به بازار کار
audio
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

 حالا چه قوانینی را باید در محلات عامه مراعات کرد، ایا میتوانیم فامیل، دوستان و اقارب خود را به خانه دعوت کنیم، در رابطه به بازگشایی محلات عامه و برنامه ها، کدام محلات دوباره باز اند، در رابطه به اوقات بیکاری و معلومات مهمی که در مورد رستورانت ها باید بدانیم

 

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

 

این برنامه به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Schreibe einen Kommentar