Zeliščarka po duši I Kräutersammlerin im Herzen

Podcast
AGORA Divan
  • Darinka_Kovše_Ketiš_21.4.20_srajner
    09:22
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Darinka Ketiš Kovše se je po upokojitvi intenzivneje posvetila zeliščarstvu. Kot prostovoljka v Mladinskem kulturnem centru v Radljah ob Dravi izvaja zanimive zeliščarske delavnice. Z udeleženci opazuje in nabira zelišča v naravi, ter jih poduči o uporabi zelišč v prehrani. Podrobneje o zeliščarskih delavnicah in o uporabi aktualnih zelišč v intervjuju z Darinko Ketiš Kovše.

Darinka Ketiš Kovše hat sich, der Pension nahe, intensiv den Kräutern gewidmet. Ihr Wissen als Autodidaktin gibt sie in Kräuter-Workshops im Jugendkulturzentrum Marenberg Radlje ob Dravi weiter. Mit den Teilnehmer_innen betrachtet und sammelt sie Kräuter in der Natur, und lehrt diese als Lebensmittel zu gebrauchen. Details über die Kräuter-Workshops und über die derzeit auffindbaren Kräuter erfahren sie im Interview.

Leave a Comment