Prednosti “gozdne šole in vrtca” Sv.Duh na Ostrem vrhu I Vorteile “der Waldschule und Kindergarten” Sveti Duh na Ostrem vrhu

Podcast
AGORA Divan
  • Damjana_Ocko_29.4.20_srajner
    16:28
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Slovenska podružnična šola Sv.Duh na Ostrem vrhu je ena izmed prisrčnih majhnih šol ob avstrijsko-slovenski meji. Šola spada k matični Osnovni šoli Selnica ob Dravi in letos šteje komaj 15 učencev, ki že 6. teden šolske obveznosti opravljajo na daljavo. Kljub temu, da na šoli ne poučujejo nemškega jezika, šola že 10 let prijateljuje s sosednjo avstrijsko Ljudsko šolo Lučane. Zaradi odročne lege med gozdnatim hribovjem pa je njena posebnost tudi ta, da šola deluje v Mreži gozdnih šol in vrtcev Slovenije. S poudarkom na gozdni pedagogiki, velik del pouka opravijo v naravi.

Die slowenische Grundschule Sv. Duh na Ostrem vrhu ist eine der nettesten kleinen Schulen an der österreichisch-slowenischen Grenze. Die Schule gehört zur Grundschule Selnica ob Dravi. In diesem Jahr zählt sie nur 15 Schüler_innen, die bereits seit 6. Wochen der Schulverpflichtung in Quarantäne nachkommen. Obwohl an der Schule kein Deutsch unterrichtet wird, ist die Schule seit 10 Jahren mit der benachbarten österreichischen Volkschule Leutschach befreundet. Aufgrund der abgelegenen Lage inmitten bewaldeter Hügel liegt es auch nahe, dass die Schule innerhalb des Netzwerks der Waldschulen und Kindergärten in Slowenien betrieben wird. Im Rahmen der Waldpädagogik wird viel in freier Natur unterrichtet.

Leave a Comment