Kristijan Schellander – KOMENTAR Posojilnica

Podcast
AGORA Divan
  • KUD120520X - Kristijan Schellander - Komentar 120520
    11:03
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma

Kristijan Schellander, ki je pred fuzijo s Posojilnicami v letih 2015 in 2016 bil direktor Zveze bank, komentira okoliščine okrog domnevno predvidene prodaje Posojilnice bank.

Kristijan Schellander, der in den Jahren 2015/16, vor der Fusion der Posojilnica Banken mit der Zveza Bank, als Direktor ebendieser tätig war, spricht über die Umstände eines nun mutmaßlichen Verkaufs der Posojilnica Banken.

Leave a Comment