Radio irani 04.05.2020… رادیو ایرانی، رادیوی شما، از سری برنامه های بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با موضوع بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی در این برنامه استاد در باره حافظ، بتهوون و …صحبت می کنندترانه ها با هایده و هژیر مهرافروز Gast in der Sendung ist Prof. Javad Parsay. Unsere hautige Thema: Hafez, Beethoven… Und das Beste aus Pop, Rock und Klassik … Radio irani 04.05.2020… رادیو ایرانی، رادیوی شما، از سری برنامه های بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی weiterlesen

  • Mai Sendung 2020, Hafez, Bethoveen... در باره حافظ، بتهوون
    63:34