شرایط فعلی در رابطه به مکاتب

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Folge 4 Farsi
    04:58
audio
شرایط کار در زمان کرونا
audio
سفر زیر چطر کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
در رابطه به بازار کار
audio
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

چگونه زندگی روزمره در شرایط اضطراری راحت تر است، چگونه می توان  برنامه دفتر در خانه، مدرسه خانگی و مراقبت از اطفال را ترکیب کرد و چطور میتوانید اطفال تان را در درس های شان حمایت کنید

 

این برنامه به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Leave a Comment