Muzej norosti skozi oči sedme umetnosti I Museum des Wahnsinns durch die Augen der siebten Kunst

Podcast
AGORA Divan
  • Amir Muratovic ZA JASMINO
    18:46
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

V letih 2018 in 2019 je režiser Amir Muratović z ekipo RTV SLO snemal dokumentarni film o Muzeju norosti. Gre za zgodbo o portretu kraja Trate, o gradu Cmurek, o pisateljskih zgodbah, ki so našli navdih v tem kraju za literarno domovanje. Je zgodba o nevidnem, opomnik naslednji generaciji in o prizadevanjih za deinstitucionalizacijo. Žal je za mnoge omenjena graščina pomenila tudi zadnjo postajo, tako v psihiatrični obravnavi kot življenju na sploh, zato je sila pomembno, “da se s to duhovno dediščino ravno preudarno”, pravi režiser filma. Z njim se je pogovarjala Jasmina Godec.

In den Jahren 2018 und 2019 drehte Regisseur Amir Muratovic mit dem RTV SLO-Team einen Dokumentarfilm über das Museum des Wahnsinns. Nachgespürt wird einem Porträt der Stadt Trate, der Geschichte des Schlosses Cmurek und schriftstellerischen Geschichten, die an diesen Orten ihre Inspiration gefunden haben. Es ist eine Geschichte des Unsichtbaren. Eine Erinnerung für die nächste Generation und für das Streben nach Deinstitutionalisierung. Unglücklicherweise war das oben erwähnte Herrenhaus auch eine letzte Station, sowohl in der psychiatrischen Behandlung als auch des Lebens im Allgemeinen. Dem Regisseur ist es wichtig, dieses geistige Erbe im Besonderen zu bewahren. Jasmina Godec sprach mit ihm.

Leave a Comment