برنامه های دولت به مردم بخاطر مهار کرونا

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Foge 2 Farsi
    04:32
audio
شرایط کار در زمان کرونا
audio
سفر زیر چطر کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
در رابطه به بازار کار
audio
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

معلومات گنجانیده شده در این برنامه قرار ذیل میباشد

اقدامات – چه چیز مجاز است، چه نیست، کجاها باز است، کجا بسته و تا چه زمانی

 

معلومات تازه

 

ورود به بعضی از پارک ها و میدان های سرگرمی ممنوع قرار داده شده. این محلات با یک ریسمان یا علامه مخصوص عدم ورود نشانی و بسته شده اند. اگر کسی قانون شکنی کرده و به چنین مکان های ذکر شده وارد شود، از سوی پولیس از 300 تا 3600 یورو جریمه میشود

 

مراسم مذهبی و ازدواج ها در حال حاضر صورت نمی گیرد. برای معلومات بیشتر به شهرداری وین از طریق تلیفون به تماس شوید

 

ملاقات مریضان در شفاخانه ها بطور جدی محدود و حتا ممنوع شده است. تنها برای اطفال، نوجوانان و افراد زیر سن (بدون سرپرست)، یک شخص مشخص میتواند به شفاخانه برای ملاقات مریض مراجعه کند

 

این برنامه به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

Leave a Comment