Radio Irani- 13 Bedar Sondersendung برنامه خاطرات 13 بدر در وین

Podcast
Radio irani. Ihr Radio
  • 13 Bedar برنامه مخصوص سیزدبدر 1399
    56:17
audio
November 2021 Shahnameh - پیشگفتاری بر ادبیات استوره ای ایران
audio
Oktober - Sendung 2021 Shahnameh - Zal und Roudabe 3 زال و رودابه در شاهنامه بخش
audio
September - Sendung 2021 Shahnameh - Zal und Roudabe 2 زال و رودابه در شاهنامه بخش
audio
August - Sendung 2021 Shahnameh Teilزال و رودابه از شاهنامه بخش 1
audio
Juli - Sendung 2021 Shahnameh Teil شاهنامه بخش 2
audio
Juni - Sendung 2021 Shahnameh Teil شاهنامه بخش1
audio
Mai - Sendung 2021 Liebe in der persischen Kultur عشق در فرهنگ ایران
audio
Radio irani 05.04.2021
audio
Sondersendung Persisches Neujahr رادیو ایرانی، برنامه مخصوص نوروز 2021
audio
Adventwochen des iranischen Kalenders, Radio irani 01.03.2021 چهار هفتۀ رویدادی اسفندماه

رادیو ایرانی تقدیم می کند: 13 بدر پخش مصاحبه با میهمانان 13 بدر سایت ایرانیان اتریش در سالهای گذشتهکه بسیار شنیدنی ست بخصوص که امسال را باید به تنهایی و در قرنطینه سیزده را بدر کنیم.
خاطرات، نظرها و شادی های گذشته می گویند که

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

شما را به شنیدن این برنامه حاطره انگیز دعوت می کنیم

Leave a Comment