Narečje je njihov jezik I Der Dialekt ist Ihre Sprache

Podcast
AGORA Divan
  • Narecje je njihov jezik I Der Dialekt ist Ihre Sprache
    35:50
audio
Glasba v pomoč I Musik hilft
audio
Orange Eibiswald I Oranžni Ivnik
audio
Najboljša učiteljica globalnega učenja I Ausgezeichnete Lehrerin
audio
Arteficia
audio
Obisk ekološke kmetije Lipnik I Zu Besuch am Biobauernhof Lipnik
audio
Žalovanje
audio
Srca v igri
audio
Svetovni dan filozofije I Welttag der Philosophie
audio
Posestvo za zaščito živali I Pferdegnadenhof Edelweiß
audio
Halt still, mein Herz

Alja Lipavic Oštir je jezikoslovka in predavateljica na Univerzi v Mariboru, ki se ukvarja z raziskovanjem večjezičnosti. V eni svojih raziskav se osredotoča na rabo jezika dnevnih migrantnih delavcev v Avstriji. Nika Škof je z njo govorila o izsledkih.

Alja Lipavic Oštir ist eine Sprachewissenschaftlerin und Professorin an der Universität in Maribor. Sie forscht der Alltag der täglichen Migranten aus Slowenien nach Österreich. Sie erzählt über die Bedeutung der Sprache und der Dialekt in der Gegend in die die Migranten arbeiten.

Leave a Comment