Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2020-03-14 15:00
    59:59
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده
audio
Radio tiam mit Cijamak,Sänger und Gitarrist
 رادیو تیام
شنبه 14.03.2020 ساعت 16-15
پخش زنده فرکانس 94.0
 
موضوع برنامه: ویروس کرونا با پرفسور سیروس میرزایی همراه با سحر و مدیریت بنیاد تیام استاد وطن .
 !!! و برخلاف عرف همیشگی در عکس های تیام “ دست دادن ممنوع „
 
رادیو های ما دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه راس ساعت 15:00 زنده پخش می شود.
 
در قرنطیه ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم،
بخوانم، برقصم …
رفتن و آمدن های جسمم محدود شد
اما ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند؟!
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده ام
نفس می کشم
می خندم و می دانم
برای من
برای تو
برای هر که دلگیر ا ز جبر روزگار است…
 
این نیز بگذرد…

Schreibe einen Kommentar