Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2020-03-14 15:00
    59:59
audio
رادیو تیام؛ با علیرضا احمدی
audio
رادیو تیام 💚🤍❤️ بادکتر میثم شکرایی
audio
رادیو تیام؛ دکتر محمد علی بهمنی قاجار
audio
رادیو تیام؛ با علی الله جانی
audio
رادیو تیام؛با آیدین شافعی
audio
رادیو تیام؛ با دکتر یاشار صلاحی
audio
رادیو تیام؛ با محمد دروگر
audio
رادیو تیام؛ با هومن زال پور
audio
رادیو تیام با گیتا داودی بخش دوم استفاده آگاهانه از توانایی های ذهنی
audio
رادیو تیام؛ با محمود آقابیگلو
 رادیو تیام
شنبه 14.03.2020 ساعت 16-15
پخش زنده فرکانس 94.0
 
موضوع برنامه: ویروس کرونا با پرفسور سیروس میرزایی همراه با سحر و مدیریت بنیاد تیام استاد وطن .
 !!! و برخلاف عرف همیشگی در عکس های تیام ” دست دادن ممنوع “
 
رادیو های ما دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه راس ساعت 15:00 زنده پخش می شود.
 
در قرنطیه ام …
اما هنوز فرصت دارم ببینم،
بخوانم، برقصم …
رفتن و آمدن های جسمم محدود شد
اما ذهنم را کدام ویروس می تواند محدود کند؟!
رویایم زنجیر میان کدام دیوار است؟
من زنده ام
نفس می کشم
می خندم و می دانم
برای من
برای تو
برای هر که دلگیر ا ز جبر روزگار است…
 
این نیز بگذرد…

Leave a Comment