رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2020-02-22 15:00
    59:59
audio
رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus
ادیو فانوس تیام
شنبه 22.02.2020 ساعت 16-15 به وقت اتریش با فرکانس 94.0
 
موضوع این برنامه به شادباش روز مادر در ایران و حول مهرورزی با حیوانات گذشت ، به رویداد های روز هم نگاهی داشیم با مهمان برنامه خانم مریم علیزاده همراه با سحر و مدیریت بنیاد تیام استاد وطن .
 
برنامه های ما رو از وب سایت تیام www.tiam-institute.com دنبال کنید.
رادیوهای ما دومین و چهارمین شنبه ی هر ماه به صورت زنده ساعت 16-15 پخش میشه.
قدردان مهر بیکران شما هستیم.

Schreibe einen Kommentar