AGORA Akzente_Unsere Volksgruppen I Naše narodne skupnosti

Podcast
AGORA Akzente
  • 200123_1467.mp3
    23:37
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

Slovenska narodna skupnost na Štajerskem I Die slowenische Volksgruppe in der Steiermark

Kljub več kot 100 letnim zatiranjem slovenskega jezika na Štajerskem, je danes slovenski jezik v omenjeni regiji slišen na prireditvah in v šolah. Kljub temu, da se je za slovenski jezik na Štajerskem zadnja leta veliko spremenilo na bolje, je možnosti o tem kako obuditi slovenščino med Štajerci še nešteto. Pripadniki Štajerske slovenske narodne skupnosti so ponosni, da je Štajerska postala odprta za slovenski jezik.

Trotz mehr als 100 Jahren der Unterdrückung der slowenischen Sprache in der Steiermark ist sie heute auf verschiedenen Veranstaltungen und in Schulen der Region gut hörbar. Obwohl es immer noch viele Möglichkeiten und Potenziale zu wecken gilt, sind viele Vertreter_innen der Volksgruppe zufrieden, dass die Steiermark für die slowenische Sprache offen ist.

Leave a Comment