• 200123_1467.mp3
    23:37
  • MP3, 256 kbps
  • 43.25 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Slovenska narodna skupnost na Štajerskem I Die slowenische Volksgruppe in der Steiermark

Kljub več kot 100 letnim zatiranjem slovenskega jezika na Štajerskem, je danes slovenski jezik v omenjeni regiji slišen na prireditvah in v šolah. Kljub temu, da se je za slovenski jezik na Štajerskem zadnja leta veliko spremenilo na bolje, je možnosti o tem kako obuditi slovenščino med Štajerci še nešteto. Pripadniki Štajerske slovenske narodne skupnosti so ponosni, da je Štajerska postala odprta za slovenski jezik.

Trotz mehr als 100 Jahren der Unterdrückung der slowenischen Sprache in der Steiermark ist sie heute auf verschiedenen Veranstaltungen und in Schulen der Region gut hörbar. Obwohl es immer noch viele Möglichkeiten und Potenziale zu wecken gilt, sind viele Vertreter_innen der Volksgruppe zufrieden, dass die Steiermark für die slowenische Sprache offen ist.