• AGORA Akzente_ Slovaki
    21:55
  • MP3, 256 kbps
  • 40.15 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Die Volksgruppe der Slowaken wurde als selbstständige Volksgruppe in Österreich im Jahr 1992 annerkant. Der Ingenieur Vlado Mlynar ist Vorsitzender des Volksgruppenbeirats für die slowakische Volksgruppe, Präsident des Schulvereins SOVA und Vizepräsident des Österreichisch- Slowakischen Kulturvereins. Im Live-Telefoninterview erfahren wir von Ihm über die wichtigsten Institutionen der Slowaken in Österreich, ihre wichtigsten Veranstaltungen im Jahr, wie auch über offene Frage, verbunden mit der Zukunft der slowakischen Volksgruppe in Österreich.

Slovaška narodna skupnost v Avstriji je bila kot samostojna narodna skupnost priznana leta 1992. Inženir Vlado Mlynar je predsednik sosveta za slovaško narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja, predsednik šolskega društva SOVA in podpredsednik Avstrijsko-slovaškega kulturnega društva. Institucije slovaške narodne skupnosti, njene najpomembnejše prireditve v letu, kakor tudi odprta vprašanja, povezana s prihodnostjo narodne skupnosti nam bo predstavil Vlado Mlynar, v telefonskem pogovoru v živo.

Gestaltung I Oblikovanje: Tomaž Verdev