AGORA Akzente_ Unsere Volksgruppen I Naše narodne skupnosti_ Volksgruppe der Slowaken in Österreich I Slovaška narodna skupnost

Podcast
AGORA Akzente
  • AGORA Akzente_ Slovaki
    21:55
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

Die Volksgruppe der Slowaken wurde als selbstständige Volksgruppe in Österreich im Jahr 1992 annerkant. Der Ingenieur Vlado Mlynar ist Vorsitzender des Volksgruppenbeirats für die slowakische Volksgruppe, Präsident des Schulvereins SOVA und Vizepräsident des Österreichisch- Slowakischen Kulturvereins. Im Live-Telefoninterview erfahren wir von Ihm über die wichtigsten Institutionen der Slowaken in Österreich, ihre wichtigsten Veranstaltungen im Jahr, wie auch über offene Frage, verbunden mit der Zukunft der slowakischen Volksgruppe in Österreich.

Slovaška narodna skupnost v Avstriji je bila kot samostojna narodna skupnost priznana leta 1992. Inženir Vlado Mlynar je predsednik sosveta za slovaško narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja, predsednik šolskega društva SOVA in podpredsednik Avstrijsko-slovaškega kulturnega društva. Institucije slovaške narodne skupnosti, njene najpomembnejše prireditve v letu, kakor tudi odprta vprašanja, povezana s prihodnostjo narodne skupnosti nam bo predstavil Vlado Mlynar, v telefonskem pogovoru v živo.

Gestaltung I Oblikovanje: Tomaž Verdev

Leave a Comment