AGORA Akzente_ Unsere Volksgruppen I Naše narodne skupnosti_Češka narodna skupnost I Die tschechische Volksgruppe

Podcast
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_Unsere Volksgruppe_Cehi
    27:21
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Ekološki aspekt
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no I Duševno zdravje v času pandemije I Psychisch gesund in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_Izobraževanje I Ausbildung
image
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Leto dni pandemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Pandemija in mladi
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Gostinstvo in turizem na podeželju v času epidemije
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no _ Frieden in der Pandemie
audio
AGORA Akzente: Total I no Digital I no_ Kultur im Zeichen der Pandemie
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung

V našem programskem težišču na temo uradno priznanih narodnih skupnosti v Avstriji vam danes predstavljamo češko narodno skupnost, ki je naštevilčnejše zastopana na Dunaju. Velikorat zato zanje slišimo izraz Čehi na Dunaju ali dunajski Čehi. S predsednikom Sosveta češke narodne skupnosti pri Uradu zveznega kanclerja in s predsednikom Šolskega društva Komenský, Ing. Karlom Hanzlom, bomo spoznali njihov zgodovinski razvoj, današnjo situacijo in izzive, s katerimi se češka narodna skupnost  na Dunaju sooča.

 

In der Themenschwerpunktwoche, die wir unseren Volksgruppen widmen, stellen wir Ihnen die tschechische Volksgruppe vor, die oft auch als »Wiener Tschechen« bezeichnet werden. Der Obmann des Schulvereins Komenský und Vorsitzende des Volksgruppenbeirates der Tschechen im Bundeskanzleramt, Ing. Karl Hanzl, erläutert uns die Geschichte der tschechische Volksgruppe in Wien, ihre gegenwärtige Situation und ihre Herausvorderungen.

 

Leave a Comment