Nepravilnosti v sestavi Stalne slovensko-avstrijske komisije Mura? IUnregelmäßigkeiten in der Zusammensetzung der ständigen slowenisch-österreichischen Mura-Kommission?

Podcast
AGORA Divan
  • za Jasmino o MURI
    11:36
audio
Erlebnisregion Südsteiermark I Doživljajska regija Južna Štajerska
audio
Zbirka Primoža Premzla I Sammlung Primož Premzl
audio
Stefan rocks the World
audio
Svetovalnica za žrtve nasilja I Beratungsstelle für Opfer_innen
audio
Nina Medved si prizadeva k poetizaciji sveta I Nina Medved strebt für poetizität der Welt
audio
Pogovor z Nino Medved I Nina Medved im Gespräch
audio
Nemščina za vsakogar I Deutsch für alle
audio
Šege in navade na Slovenskem I Gelebtes Brauchtum in Slowenien
audio
Popolna združitev I Vollständige Fusion: Marjan Ogorevc
audio
Polnovredne praznične sladice I Süß und Vollwertig

„Nevladne organizacije pod okriljem kampanje Rešimo Muro! opozarjajo na neustrezno delovanje Ministrstva za okolje in prostor (MOP) pod vodstvom Simona Zajca pri zaščiti slovenskih interesov oz. interesov reke Mure, prebivalcev ter živalskih in rastlinskih habitatov ob njej. Zahtevajo prevetritev potez slovenske delegacije pod vodstvom dr. Mitje Briclja v Stalni slovensko-avstrijski bilateralni komisiji za Muro, saj pasivnost in popuščanje avstrijski strani povzročata neposredno škodo slovenski strani“ piše v sporočilu za medije civilne inciative. Za pojasnila smo se obrnili na slovensko ministrstvo za okolje in prostor in na avstrijsko zvezno ministrstvo za trajnost in turizem.

„NGOs unter der Schirmherrschaft der Kampagne“ Let’s Save the Mura! “ machen auf die unzureichende Arbeitsweise des von Simon Zajc geleiteten Ministeriums für Umwelt und Raumordnung (MESP) zum Schutz der slowenischen Interessen oder der Interessen des Flusses Mur, seiner Bewohner sowie der Lebensräume von Tieren und Pflanzen aufmerksam. Leiter bei der ständigen slowenisch-österreichischen bilateralen Kommission für die Mur ist Dr. Mitja Bricelj. In der Pressemitteilung der Bürgerinitiative ist zu lesen, wie Passivität und Nachsicht gegenüber der österreichischen Seite der slowenischen Seite direkten Schaden zufügen. Wir haben das slowenische Ministerium für Umwelt und Raumplanung sowie das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus kontaktiert.

Schreibe einen Kommentar