„Zdravja nam dej, pa ljubezni, topline!“ I “Gib uns Gesundheit, und Liebe, Wärme!”

Podcast
AGORA Divan
  • Vox populi otroci za cba - Jasmina
    18:19
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege

Kaj je najpomembnejše za otroke ob decembrskih praznikih? Kako kritični so do potrošništva? Kako preživljajo omenjen čas in kaj predlagajo ljudem v stiski? Odgovori sledijo v naslednjem zvočnem posnetku, ki ga je uredila Jasmina Godec. Obiskala je otroke Osnovne šole Gornja Radgona.

Was ist für Kinder rund um Weihnachten am wichtigsten? Wie kritisch sehen sie den Konsumwahn, der in diesem Monat besonders viele Menschen erfasst, wie verbringen sie ihre Zeit und welche Vorschläge haben sie für Menschen in Not? Antworten gibt der folgende Beitrag, gestaltet mit den Kindern der Grundschule Gornja Radgona.

Leave a Comment