Radio irani, Ihr radio | رادیو ایرانی، رادیوی شما / مولانا بخش دوم با استاد پارسای 04.11.2019

Sendereihe
Radio irani. Ihr Radio
  • Molana teil 2 مولانا بخش
    Download
    59:04
audio
Radio irani 05.10.2020 | رواداری / Toleranz
audio
Radio irani 07.09.2020 | سیمرغ (بخش 2)، از افسانه تا واقعیت در برنامه بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی
audio
Radio irani 03.08.2020 | سیمرغ، از افسانه تا واقعیت در برنامه بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی
audio
Radio irani 01.06.2020 | رادیو ایرانی، رادیوی شما،بخش اول خیام شاعر و فیلسوف ایران در برنامه بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی
audio
Radio irani 04.05.2020... رادیو ایرانی، رادیوی شما، از سری برنامه های بازگشت به فرهنگ زیبای ایرانی
audio
Radio Irani- 13 Bedar Sondersendung برنامه خاطرات 13 بدر در وین
audio
Iranische Sprichwörter Teil 2 | 02.03.2020 گل واژه ها (ضرب‌المثل) بخش دوم/ ماه مارس
audio
Iranische Sprichwörter | 03.02.2020 گل واژه ها (ضرب‌المثل) بخش اول/ فوریه
audio
Radio irani, Ihr radio, Molana Teil 4 | رادیو ایرانی، رادیوی شما / مولانا بخش چهارم با استاد پارسای 06.01.2020
audio
Radio irani, Ihr radio | رادیو ایرانی، رادیوی شما / مولانا بخش سوم با استاد پارسای 02.12.2019

از سری برنامه های ویژه بازیابی فرهنگ ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با موضوع
مولانا بخش دوم

Gast in der Sendung ist Prof. Javad Parsay.
Unsere hautige Thema:
Mowlana Jalaleddin Mohammad Balkhi Teil 2
ندای «نی» از «نای» برخاست، زمانیکه از نیستان بدورافتاد:

بشنو این نی، چون حکایت می‏کند
از جدایی‏ها حکایت می‌کند
از نیستان تا مرا، ببریده اند،
از نفیرم مرد و زن، نالیده اند
هرکسی، کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
من به هر جمعیتی نالان شدم
جفت بدحالان و خوش‌حالان شدم
هرکسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
آتش عشق است کاندر نی فتاد
جوشش عشق است کاندر می فتاد

Schreibe einen Kommentar