رادیو تیام, شنبه 12.10.2019

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2019-10-12 15:00
    59:53
audio
Radio Tiam, Bücher und Musik
audio
رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus

رادیو تیام
شنبه 12.10.2019 ساعت 16-15
موضوع برنامه همبستگی و یکپارچگی سراسری ملی
با مهمان برنامه جناب آقای مجید جلالی فعال حقوق بشر

رادیو های ما دومین و چهارمین شنبه هر ماه راس ساعت 15-تا 16 بصورت زنده با فرکانس 94.0 پخش میشود.
سپاسگزار همراهی پر مهراتان هستیم

Schreibe einen Kommentar