• Alzheimer - Demenz
    21:27
  • MP3, 256 kbps
  • 39.3 MB · Datei entsperren
Diese Datei enthält urheberrechtlich geschütztes Material Dritter und kann daher nicht heruntergeladen werden.

Alzheimer ist eine Form von Demenz, die mit 80 % aller Demenzerkrankungen am häufigsten auftritt. Selbsthilfegruppen können in solchen Situationen unterstützen.

Neozdravljiva bolezen močno poseže tako v življenje bolnika kot njegove družine. Ko bližnja oseba zboli za neozdravljivo boleznijo, je razumljivo, da ji svojci želijo nameniti čim več razpoložljivega časa in ji pomagati po najboljših močeh. Vendar pa skrb za bolnega bližnjega postavlja svojce pred zahtevno nalogo, kako uskladiti skrb za bližnjega z vsakodnevnimi obveznostmi, povezanimi s skrbjo za družino, otroke, gospodinjstvo in službo.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Fremdmaterial in Alzheimer - Demenz
Chopin / Nocturno for Chello & Piano by Sol Gabetta & Bertrand Chamayou ©