• Mednarodni prevajalski simpozij v Potrni
    16:11
  • MP3, 256 kbps
  • 29.64 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vsako leto pripravi mednarodni simpozij, na katerem izmenjujejo izkušnje in prevodoslovna znanja. Letos so simpozij prvič umestili v Pavlovo hišo v Potrni in za eno izmed njegovih osrednjih tem določili prevajanje slovenske literature v nemščino. Simpozij, ki se je odvijal pretekli vikend, je obiskala tudi naša novinarka, Nika Škof.

Der Verein der slowenischen literarischen Übersetzer organisiert jedes Jahr ein internationales Symposium der Übersetzer_innen. Das Symposium fand heuer im Pavelhaus in Laafeld statt. Unter anderem wurde über die Feinheiten von Übersetzungen der slowenischen Literatur ins Deutsche gefachgesimpelt.