Kako uspešno uskladiti poklicno in zasebno življenje? I Das private und berufliche Leben aufeinander abstimmen, aber wie?

Sendereihe
AGORA Divan
  • 190928_1326.mp3
    11:33
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let
audio
Endlich Schutz für Frauen I Zaščitimo ženske

„Vsak izmed nas v življenju igra več vlog, da lahko vsako izmed njih opravimo dobro, moramo svoj čas načrtovati.“ Poudarja psihologinja in in mentorica za osebnostno rast Špela Kresnik.

„Jede_r von uns spielt in seinem_ihrem Leben verschiedene Rollen, wenn wir alles gut vollbringen möchten, müssen wir unsere Zeit gut planen“, hebt die Psychologin und Persönlichkeitstrainerin Špela Kresnik hervor.

Oblikovanje I Gestaltung: Bojana Šrajner

 

Schreibe einen Kommentar