Tipiji iz Sobote po vsej Evropi I Sobother Tipis in Europa

Podcast
AGORA Divan
  • TIPI_SOBOTH_17.9.19_srajner
    26:55
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Številni tipiji, ki jih srečate po Evropi so nastali v Soboti. Šotore starih ameriških domorodcev se je v Sloveniji naučil izdelovati sobotčan Wolfgang Keindl. V 37. letih je izdelal več kot 800 tipijev.

Viele, in ganz Europa anzutreffende, Tipis stammen aus Soboth. Der Sobother Wolfgang Keindl hat in Slowenien gelernt die Zelte der amerikanischen Ureinwohner anzufertigen und hat in 37 Jahren mehr als 800 Tipis gebaut.

Gestaltung I Oblikovanje: Bojana Šrajner

Leave a Comment