Študijski krožek na gradu Cmurek I „Tonstudienkreis“ im Schloss Obermureck

Podcast
AGORA Divan
  • Študijski krožek na gradu Cmurek
    29:31
audio
11:39 Min.
3 Jahre kaz. I 3 leta kaz.-a
audio
13:25 Min.
Animalia
audio
19:30 Min.
Natalija Milovanović - Samoumevno
audio
18:00 Min.
Slovenski in avstrijski učenci skupaj v naravi
audio
15:19 Min.
50 Jahre Grenzlandbücherei Eibiswald
audio
22:22 Min.
FEMALE VOICE POWER 2022
audio
28:55 Min.
Frau sein macht schön I Lepo je biti ženska
audio
20:01 Min.
Das Konzert der Stimmen I Koncert glasov
audio
48:27 Min.
"Slavistične šivarije" v zvočni obliki I in Klangform 
audio
11:56 Min.
Odprtje knjižnice v Dobrli vasi

Lokalno prebivalstvo se pod okriljem Zavoda Muzej norosti povezuje v močno akcijsko skupino, ki pomembno doprinaša k razvoju in vsebinam v okolišu. Povezujejo ne le ljudi iz obeh strani meje, temveč tudi številne marginalizirane skupine. Prav tako pa opozarjajo na pomen naravne in kulturne dediščine. Z željo ponuditi obiskovalcem gradu spominek, ki opozarja na značilnosti lokalnega okolja, so se povezali in z glino ustvarjali na študijskem krožku v prvi polovici avgusta v prostorih gradu Cmurek.

Keramik verbindet! Das Museum des Wahnsinns im Schloß Obermureck führt nicht nur Menschen von beiden Seiten der Mur sondern auch aus vielen anderen Orten zusammen. Mit freiwilliger Arbeit unterstützen sie die Entwicklung der Region und bringen sich mit interessanten Inhalten ein. Diesmal traf man sich mit dem Wunsch, für Besucher_innen der Gegend ein lokales und fair produziertes Souvenir aus Ton bzw. Keramik zu erfinden. Im „Tonstudienkreis“ wurden Ideen gesammelt und an der Entwicklung gearbeitet.

Schreibe einen Kommentar