• Biosphärenpark_Steiermark_CBA
    17:19
  • MP3, 143.5 kbps
  • 17.77 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

V drugi polovici junija je UNESCO status biosfernega območja podelil tudi dolini reke Mure na avstrijskem Južnem Štajerskem. S tem so se odprla vrata za oblikovanje v svetovnem merilu prvega 5 državnega biosfernega območja, ki bo povezovalo porečja Mure, Drave in Donave v Avstriji, Sloveniji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Skozi oblikovanje 5 državnega biospfernega območja bi regija postala regijski model za celo Evropo. Številne organizacije in iniciative, ki so aktivne na področju varovanja narave in trajnostnega razvoja širše regije, so se pretekli teden ob tej priložnosti zbrale na konferenci v Bad Radkersburgu. Proslavili so razglasitev biosfernega območja na Štajerskem, zaključili skupni evropski projekt COOP Mura-Drava-Donava in snuli načrte za prihodnja sodelovanja.

Mit der Anerkennung des steirischen Murtals als Biosphärenpark würde Ende Juni ein Tor für den weltweit ersten Fünf-Länder-Park geöffnet. Das Flussgebiet der Mur-Drau-Donau verknüpft Österreich Slowenien, Ungarn, Kroatien und Serbien. Verschiedene Organisationen und Initiativen arbeiten zusammen um den Naturschutz und ein nachhaltiges Leben im Gebiet zu fördern und zu schaffen. Durch den Fünf-Länder-Biosphärenpark würde die Region zu einer Modellregion Europas werden. Letzte Woche haben sich die Beteiligten auf einer Konferenz in Bad Radkersburg getroffen.