• فرهنگ زیبای ایرانی با استاد پارسای
    65:13
  • MP3, 128 kbps
  • 59.72 MB
Diese Datei enthält urheberrechtlich geschütztes Material Dritter und kann daher nicht heruntergeladen werden.

دوشنبه 03.06.2019 از ساعت 18 تا 19

از سری برنامه های ویژه آشنایی بازیابی فرهنگ ایرانی

میهمان امروز برنامه، استاد گرامی آقای مهندس جواد پارسای با ادامه موضوع موسیقی در بستر ادبیات فارسی

باربد، داستانِ زندگی دل‌انگيزی دارد. فردوسی در شاهنامه از او، از داستانش و يکی ديگر از برجسته ‌ترين موسيقيدانان زمان خسرو پرويز بنامِ «سرگِش» سخن می‌گويد:
يکی مطربی بود سرگش به ‌نام
به رامشگـری درشده شادکام
بزرگان بر او گـوهر افشاندند
که فـر بزرگيش می‌خـواندند
فردوسی، سرگش را چنین معرفی می‏نماید سرگش، گویا همان «‌نکيسا»ست. گویا يونانی بود. می‏گویند: ‌نامش از سرگيوس يونانی به سرگيش و سپس سرگش عوض شده‌است. از او، آهنگ‏های کمی برجای‌مانده است.

Gast in der Sendung ist Prof. Javad Parsay.
Der Autor:
Herr Mag. Javad Parsay ist Museumspädagoge in Wien und Mitglied in diversen internationalen Gremien und hat zahlreiche Studien über die iranische Kulturgeschichte veröffentlicht.