Slovenščina za najmlajše v Gradcu I Slowenisch für die Kleinsten in Graz

Sendereihe
AGORA Divan
  • Slovenscina za najmlajse z moderacijo
    35:04
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let
audio
Endlich Schutz für Frauen I Zaščitimo ženske

Kulturno društvo člen 7. za avstrijsko Štajersko v Gradcu I Grazu organizira tečaj Slovenščina za najmlajše. Otroci med drugim in šestim letom starosti skozi igro, petje in ustvarjanje spoznavajo in utrjujejo slovenščino. Številni otroci slovenski jezik poznajo že iz družinskega okolja, vendar to ni pogoj za obisk tečaja. Na uricah slovenščine za najmlajše otroci spoznavajo, da so v Gradcu I Grazu tudi drugi otroci, ki govorijo slovensko. Staršem pa prav tako ponudi priložnost za srečevanje z drugimi slovensko govorečimi ekspati v štajerski prestilnici.

Der Artikel-VII-Kulturverein organisiert in Graz I Gradec einen Slowenisch-Kurs für 2 -6 Jährige Kinder, die durch spielen, singen und kreative Gestaltung die slowenische Sprache festigen oder kennenlernen können. Viele Kinder kennen oder sprechen Slowenisch schon zuhause, aber das ist nicht Voraussetzung  um den Kurs besuchen zu können. „Slowenisch für die Kleinsten“ zeigt den Kindern, dass es in Graz I Gradec viele Slowenischsprachige gibt und eröffnet den Eltern eine Möglichkeit sich zu treffen und sich kennen zu lernen.

Schreibe einen Kommentar