V objemu slovenščine I In Umarmung der Sprache

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • V objemu slovenscine - pogovor s Prof. Bernardo Volavsek Kurasch
    36:07
audio
Zdenka Hafner-Čelan
audio
Virtualni sprehod po razstavi - Slovenci, za zmiraj gre
audio
Im Gespräch mit Siegfried Stupnig I Pogovor s Siegfriedom Stupnigom
audio
Zgodba o izbrisanih še ni zaključena
audio
Die erste Ausgabe 2021 I Nova številka
audio
Odličja JSKD tudi na Koroško I Kärntner Ehepaar ausgezeichnet
audio
Willkommenskultur und Stacheldraht I Kultura dobrodošlice in bodeča žica
audio
30 Jahre Initiative Minderheiten I 30 let Iniciative manjšin
audio
Janko Messner v središču slovenskega kulturnega praznika
audio
Prijave na festival Europa Cantat 2021 odprte do 15. februarja

Mag. Dr. Prof. Bernarda Volavšek Kurasch poučuje na Pedagoški visoki šoli v Celovcu in je lektorica slovenščine na Poletni šoli v Bovcu. Je tudi avtorica dveh učbenikov za slovenščino. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ji je za doktorat »Slovenščina v novi srednji šoli – Organizacijski okvir, integrativni pouk in leposlovje« podelil prvo nagrado. V njeni družbi bomo vstopili v svet učenja jezika in dojemanja ter sprejemanja slovenščine na Koroškem.

Zu Gast ist Mag. Dr. Prof. Bernarda Volavšek Kurasch, die an der Pädagogischen Hochschule Kärnten lehrt. Nebenbei wirkt sie als Lektorin für die slowenische Sprache am Sommerkolleg Bovec. Sie ist auch Authorin zwei Sprachlehrbücher für Slowenisch und wurde für ihre Dissertation mit dem Titel »Slowenisch in der Neuen Mittelschule. Organisationsrahmen, Integrationsunterricht und Belletristik«vom Regierungsamt der Republik Slowenien für Slowenen außerhalb der Grenzen Sloweniens und in der Diaspora mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Beitragsgestaltung I prispevek je pripravila: Sara Pan

 

Schreibe einen Kommentar