• Daniela Camhy
    33:36
  • MP3, 256 kbps
  • 61.53 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.
Kinder und Integration

Pogovor s psihologinjo in aktivistko otroške filozofije v Gradcu, predstavnico Inštituta za filozofijo na Fakulteti Karla Franca, Danijelo G.Camhy, ki se med drugim ukvarja tudi s povezovanjem begunskih in drugih „izločenih“ otrok v skupnost. Slišali smo njene izkušnje o sodelovanju v razredih, ki vključujejo otroke različnih, kultur, starosti, verske pripadnosti in o tem, kako naj skupnost z takimi posamezniki ravna.

Univ.-Lekt.Mag.Dr.Dr.hc Daniela G. Camhy arbeitet am Institut für Philosophie der Karl-Franzens Universität Graz. Sie hat  über ihre Erfahrungen mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen, Altersstufen und Religionen im Klassenzimmer gesprochen.

Beitragsgestaltung I Oblikovanje prispevka: Bojana Šrajner